Bibliotéka 2016 bola tento rok aj s účasťou Konfuciovho Inštitútu v Bratislave. Našim cieľom bolo prezentovať čínsku kultúru a možnosti jazykových kurzov. Okrem prezentácie učebníc a materiálov sme mali možnosť vystavovať i vybrané detské čínske knihy. Nádherné ilustrácie priatiahli pozornosť hlavne dizajnérov a umelcov. V stánku Konfucia bol najväčší záujem o prepisy slovenských mien do Čínskych znakov. Naši lektori počas štyroch dní napísali viac ako 200 mien! Sme radi, že aspoň touto cestou môžeme prispieť k rozšíreniu čínskej kultúry do našich domácností. Tohtoročná Bibliotéka mala viac ako 45 000 návštevníkov.