Na SPU sa úspešne uskutočnili oslavy čínskeho sviatku Festivalu lampášov.

14. februára 2017 sa na Katedre jazykov FEM SPU pod záštitou Konfuciovho inštitútu v Bratislave uskutočnila oslava čínskeho sviatku “Festival lampášov”. Oslavu iniciovala a zorganizovala činska lektorka Jingjing Li, ktorá pôsobí na Katedre jazykov od septembra uplynulého roku, pre študentov aktívne študujúcich čínsky jazyk.

Zasadačka Katedry jazykov bola slávnostne vyzdobená. Červené lampáše a farebné balóniky s hádankami sa vznášali po celej miestnosti, v ktorej panovala slávnostná atmosféra. Úvodom Jingjing Li predstavila pôvod a zvyky spojené s týmto festivalom prostrednícvtom videa a prezentácie.

Riešenie hádaniek bolo tiež veľmi zaujímavé. Študenti sa aktívne zapájali a vážne lúštili rébusy, občas sa im to darilo len vynaložením spoločného úsilia. Tí, ktorí uhádli prví, dostali drobné čínske darčeky.

“Predávanie knedličiek” je populárna čínska festivalová pieseň, ktorú sa študenti naučili spievať.

Knedlíčky sú typickým jedlom pri oslave Festivalu lampášov, ich ochutnávka znamenala vyvrcholenie tejto akcie. Študenti ochutnali knedlíčky rôznych chutí. V čínskom jazyku výslovnosť slov “knedlík” a “stretnutie” sú podobné, takže študenti – konzumujúc čínske knedlíčky – želali svojim rodinám šťastie a jednotu.

Vďaka sláveniu Festivalu lampášov mali študenti SPU možnosť lepšie porozumieť tradičným čínskym zvykom a pochopiť ich čaro a slávnostnú atmosféru.

Uvedená akcia bola v značnej miere podporená Konfuciovým inštitútom v Bratislave a tiež Katedrou jazykov FEM SPU v Nitre.