Prvé stretnutie Konfuciových inštitútov a Konfuciových tried na Slovensku prebehlo 1. júna 2017 v hoteli Austria Trend v Bratislave. Organizátorom bol Konfuciov inštitút v Bratislave, ako najstarší z inštitútov založených na Slovensku. Okrem tém týkajúcich sa rozvoja výučby čínskeho jazyka na Slovensku bola dôležitým bodom rokovania vízová agenda súvisiaca s príchodom čínskych lektorov a profesorov na Slovensko. Vďaka prítomnosti konzulky SR na slovenskej ambasáde v Pekingu, pani Lenky Vaňkovej, zástupkýň Hraničnej a cudzineckej polície na Slovensku, ako aj konzula Čínskej ambasády na Slovensku, pána Zheng Xina, sa nám podarilo vyriešiť viaceré otvorené otázky. Do diskusie sa zapojil aj rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, prof. Robert Redhammer, ako predseda Správnej rady Konfuciovho inštitútu v Bratislave.