Dňa 30. júna 2017, sa na bilingválnom gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici za účasti zástupcov školy, veľvyslanca ČĽR, J.E LIN Lin, riaditeľky Konfuciovho inštitútu v Bratislave, p. Kotuliakovej uskutočnilo slávnostné odovzdávanie vysvedčení študentom, ktorí ukončili 1. ročník štúdia čínskeho jazyka na tomto gymnáziu. Po slávnostnom odovzdaní vysvedčení bola otvorená výstava fotografií Čínsky príbeh – čínsky Tibet .