Dňa 14. augusta 2017 prijal čínsky veľvyslanec v SR, J.E. Lin LIN slovenských študentov, ktorí získali od čínskej vlády štipendijný pobyt v Číne. Gratulujeme im k úspešnému zloženiu skúšok, ktorými museli prejsť, aby získali štipendium a želáme im veľa šťastia a krásnych zážitkov v Číne.