V priestoroch Konfuciovho inšitútu v Bratislave sa uskutočnilo dňa 16.9.2017 stretnutie čínskeho riaditeľa p. Li s dobrovoľnými lektormi čínskeho jazyka, ktorý budú vyučovať čínštinu v Bratislave, Nitre a Banskej Bystrici.