Tento rok uplynulo už 10 rokov od založenia KIB. Toto významné výročie sme si pripomenuli na slávnostnej recepcii, ktorá sa konala 18.11.2017 v Garden reštaurácii v Bratislave pod záštitou Konfuciovho inštitútu v Bratislave. Recepcie sa zúčastnili zástupcovia čínskeho veľvyslanectva v SR na čele s p. veľvyslancom J.E. Lin Lin, zástupcovia z čínskych univerzít, rektori a zástupcovia univerzít v SR, spolupracujúcich s Konfuciovym inštitutútom, zástupcovia a riaditelia škôl, ministerstiev, parlamentu a široká verejnosť. Slávnostnú atmosféru podčiarkol aj pestrý kultúrny program a ponúkané čínske špeciality.