Dňa 17.10.2017 sa konala konferencia pri príležitosti Vzniku Aliancie čínsko-stredoeurópskych univerzít. Boli podpísané vzájomné dohody o spolupráci v oblasti vedy, techniky a inovácií medzi zahraničnými univerzitami. Pri tejto príležitosti sa konala v hoteli Bratislava slávnostná recepcia a zúčastnili sa na nej zástupcovia univerzít zo SR a z Ćíny, zástupcovia spoločenského a politického života, ale aj zástupcovia čínskych firiem pôsobiacich na Slovensku.