Dňa 21. februára 2018 bola podpísaná Dohoda medzi Konfuciovym inštitútom v Bratislave a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre o založení Konfuciovej triedy.