Rozvrh hodín KIB –  Zimný semester 2015

VYUČOVANIE ZAČÍNAME OD 29. februára 2016

Miesto konania výučby – Konfuciov inštitút, Vazovova 5, 812 43 Bratislava

Triedu pre začiatočníkov budeme otvárať na jeseň 2016.

 
 

VYUČOVANIE DETI:
Deti 1. Skupina

Utorok:  14:30 – 16:00
Štvrtok: 14:30 – 16:00

Deti 2. Skupina

Pondelok: 18:00 – 19:30
Streda: 18:00 – 19:30

VYUČOVANIE DOSPELÍ:
Trieda Začiatočníci

Pondelok: 17:30 – 19:00
Streda:      17:30 – 19:00

Trieda 1 (Stredne pokročilí)

Štvrtok: 18:00 – 19:30

Trieda 2. (Pokročilí)

Utorok:   17:30 - 19:00
Štvrtok:   17:30 – 19:00

 
 

Začiatok semestra:      5. 10. 2015
Koniec semestra:        18. 12. 2015

Počet  vyučovacích hodín: 48 (2 x týždenne)       Poplatok: 220 €
Počet  vyučovacích hodín: 24 (1 x týždenne)      Poplatok:  110 €

Prihláškový formulár