KURZY čínskeho jazyka v zimnom semestri 2017 začíname od 18.9.2017 a trvajú do 16.12.2017

Kurzy sa konajú v Konfuciovom inštitúte, Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, 811 07 Bratislava

 
 

VYUČOVANIE DETI:

Deti začiatočníci

Utorok: 16:30 – 18:00
Štvrtok: 16:30 – 18:00

Deti pokročilí

Pondelok: 16:30 – 18:00
Streda: 16:30 – 18:00

 

VYUČOVANIE DOSPELÍ:

Dospelí začiatočníci

Utorok: 17:30 – 19:00
Štvrtok: 17:30 – 19:00

Dospelí pokročilí a stredne pokročilí

Pondelok: 17:30 – 19:00
Streda: 17:30 – 19:00

Dospelí veľmi pokročilí 

Streda: 17:30 – 19:00

 
 

Prihlášku doručte e-mailom alebo osobne na našu adresu. Na základe prihlášky vás zaregistrujeme na kurz a bude vám vystavená faktúra, ktorú dostanete na prvej vyučovacej hodine.

Cena za kurz na 1 semester je 200 € a pozostáva zo 48 vyučovacích hodín. /resp. 100 € za 24 vyučovacíh hodín/ Vyučovacia hodina = 45 min.

Prihláška TU 

Tešíme sa na vás!