Pri príležitosti čínskeho nového roka, roka Psa, ktorý sa začal 16.2.2018 sa uskutočnilo stretnutie lektorov a študentov Bilingválneho gymnázia v Banskej Bystrici. Tejto aktivity sa zúčastnilo 60 študentov. Cieľom akcie bolo lepšie pochopiť čínske tradície a kultúru pre ďalšie vzdelávanie sa v čínskom jazyku. V príjemnej atmosfére si mohli študenti vyskúšať svoje zručnosti pri príprave čínskych jedál.