Študenti, ktorí sa učia čínsky jazyk, mali 25. apríla 2018 skúšku zo znalosti písania čínskych znakov. Na teste sa zúčasntilo viac ako 50 študentov. Z celkového počtu 4 obsadili prvé miesto, 10 študentov obsadilo druhé miesto a 12 študentov tretie miesto. Študenti sľúbili, že sa v budúcnosti budú viac venovať písaniu čínskych znakov.