Pri príležitosti Dňa Konfuciových inštitútov sa uskutočnilo dňa 24.9.2018 vystúpenie umeleckej skupiny z Hanbanu. Súbor pokračoval po vystúpení v Bratislave so svojim programom v Banskej Bystrici. Akcia sa konala v aule Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) a programu sa okrem zástupcov SZU, zúčastnili aj študenti a profesori z Bilingválneho gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici, ako aj široká verejnosť. Čínski umelci predviedli pútavý program, ktorý mal veľký úspech u obecenstva.