Naša lektorka usporiadala stretnutie so študentmi na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ktoré sa konalo dňa 29. novembra 2018. Študentov na stretnutí oboznámila s oslavami Čínskeho nového roka, zahrali sa spolu rôzne čínske hry a predstavila im prípravu a servírovanie čínskeho čaju, ako aj čínskych jedál, takže študenti sa oboznámili s kultúrou stolovania, čo obohatilo ich poznatky z čínskej kultúry.