Konfuciov inštitút v Bratislave na 13. Konferencii Konfuciových inšitútov, ktoré sa konalo v čínskom Chengdu začiatkom decembra 2018, získal ocenenie, ako jeden z najlepších Konfuciovych inštitútov na svete, na čo môžeme byť právom hrdí. Za týmto ocenením je veľa práce a aktivít celého tímu KIB.