Dračie lode

Dračie lode

júl 3, 2018

Dňa 18. 6. 2018 sme oslávili čínsky sviatok „Dračie lode“. Konfuciov inštitút v Bratislave (KIB) zorganizoval plavbu loďou po Dunaji. Pozvaní hostia mali možnosť pozrieť si vystúpenie – Dračí a Leví tanec, ochutnať špeciality čínskej kuchyne, čínske jedlo „Zongzi“ a popri tom si vypočuť aj čínsku ľudovú hudbu. Pozvanie prijali zástupcovia Čínskeho veľvyslanectva v SR, J.E. LIN Lin s manželkou, … Read More

Letný art kurz

Letný art kurz

jún 19, 2018

KEDY: 16.7.2018 -20.7.2018     16:30 - 18:30 h OBSAH: Tradičná Čínska   Realistická Maľba Cena kurzu: 50€ (vrátane materiálu na kreslenie) Prihlášky zasielajte mailom na adresu:   Konfuciov.institut@gmail.com TEL: 02/5262 2083 www.konfucius.sk

Letný kurz čínštiny

Letný kurz čínštiny

jún 19, 2018

KEDY: 9.7.2018 - 20.7.2018   16:30 - 19:30 h KDE: v priestoroch Konfuciovho Inštitútu v Bratislave Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5. TÉMY: základné spoločenské výrazy, cestovanie, doprava, strava, záujmy, nakupovanie. Cena kurzu: 120€ Cena kurzu pre účastníkov z partnerských škôl Konfuciovho inštitútu 60€. V prípade záujmu možnosť absolvovať iba prvý výukový týždeň. Prihlášky zasielajte … Read More

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

apríl 30, 2018

Koncom apríla pripravila čínska lektorka Yan Xiaoyin výučbu čínskeho jazyka v parku pri SPU. Študenti zažili zaujímavú výučbu, keď vymenili lavice za sedenie na zemi, hrali sa rôzne hry, pri ktorých zažili veľa humorných situácií. Keď sa presunuli naspäť do učebne mohli si po zaujímavej hodine pochutiť na čínskom jedle „dumplings“.

Bilingválne gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

Bilingválne gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

apríl 30, 2018

Študenti, ktorí sa učia čínsky jazyk, mali 25. apríla 2018 skúšku zo znalosti písania čínskych znakov. Na teste sa zúčasntilo viac ako 50 študentov. Z celkového počtu 4 obsadili prvé miesto, 10 študentov obsadilo druhé miesto a 12 študentov tretie miesto. Študenti sľúbili, že sa v budúcnosti budú viac venovať písaniu čínskych znakov. Photo Gallery

2018 Summer Camp to China

2018 Summer Camp to China

apríl 30, 2018

Confucius Institute in Bratislava Chinese Summer Camp (2018) would like to provide a unique chance for university students to learn and fully experience Chinese culture and contemporary Chinese life. Overview of the Chinese Summer Camp: The CIB Chinese Summer Camp program, students will study and use Mandarin in China; Experience Chinese culture, such as Calligraphy, … Read More

Čínsky príbeh – Hodvábna cesta

Čínsky príbeh – Hodvábna cesta

marec 27, 2018

Od 1. marca 2018 do konca mája 2018 pripravilo mesto Banská Štiavnica, v spolupráci s Konfuciovym inštitútom v Bratislave výstavu fotografií o Číne, ktorú si môže prísť pozrieť aj široká verejnosť.

Čínsky nový rok – stretnutie so študentmi v Banskej Bystrici

Čínsky nový rok – stretnutie so študentmi v Banskej Bystrici

marec 27, 2018

Pri príležitosti čínskeho nového roka, roka Psa, ktorý sa začal 16.2.2018 sa uskutočnilo stretnutie lektorov a študentov Bilingválneho gymnázia v Banskej Bystrici. Tejto aktivity sa zúčastnilo 60 študentov. Cieľom akcie bolo lepšie pochopiť čínske tradície a kultúru pre ďalšie vzdelávanie sa v čínskom jazyku. V príjemnej atmosfére si mohli študenti vyskúšať svoje zručnosti pri príprave … Read More

GAMČA – týžden čínskej kultúry na Bratislavskom gymnáziu

GAMČA – týžden čínskej kultúry na Bratislavskom gymnáziu

marec 27, 2018

Posledný januárový týžden 2018 sa konal týždeň čínskej kultúry a aktivít na bratislavskom gymnáziu GAMČA. Počas týždňa sa mohli študenti oboznámiť s čínskou kultúrou. Prvý deň začal slávnostným otvorením za prítomnosti čínskeho veľkyvslanca J.E. Lin Lin a zástupcov Konfuciovho inštitútu v Bratislave. Počas celého týždňa sa študenti mohli oboznámiť s písaním čínskych znakov, vystrihovaním z … Read More

Čínsky nový rok a lampiónový festival

Čínsky nový rok a lampiónový festival

marec 27, 2018

Vo februári 2018 sa mohli študenti v KIB oboznámiť s tradíciami festivalu, ukázať svoje zručnosti v písaní čínskych znakov a osláviť spoločne „Lampiónový festival“.

Založenie Konfuciovej  triedy pri SPU

Založenie Konfuciovej triedy pri SPU

marec 27, 2018

Dňa 21. februára 2018 bola podpísaná Dohoda medzi Konfuciovym inštitútom v Bratislave a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre o založení Konfuciovej triedy.

Veľtrh kníh – Bibliotéka 2017

Veľtrh kníh – Bibliotéka 2017

november 26, 2017

Knižný veľtrh s dlhodobou tradíciou sa konal v bratislavskej Inchebe v dňoch 9. – 12.11.2017, kde mal aj tento rok svoj stánok Konfuciov inštitút v Bratislave. Široká verejnosť sa mohla oboznámiť s aktivitami KIB, vystavovanými knihami, ako aj s písaním čínskych znakov. Stánok prilákal podobne ako v minulých ročníkoch veľa návštevníkov veľtrhu, ktorí sa zaujímali … Read More

10. výročie založenia Konfuciovho inštitútu v Bratislave

10. výročie založenia Konfuciovho inštitútu v Bratislave

november 26, 2017

Tento rok uplynulo už 10 rokov od založenia KIB. Toto významné výročie sme si pripomenuli na slávnostnej recepcii, ktorá sa konala 18.11.2017 v Garden reštaurácii v Bratislave pod záštitou Konfuciovho inštitútu v Bratislave. Recepcie sa zúčastnili zástupcovia čínskeho veľvyslanectva v SR na čele s p. veľvyslancom J.E. Lin Lin, zástupcovia z čínskych univerzít, rektori a … Read More

Vznik Aliancie čínsko-stredoeurópskych univerzít v oblasti vedy, techniky a inovácií

Vznik Aliancie čínsko-stredoeurópskych univerzít v oblasti vedy, techniky a inovácií

november 26, 2017

Dňa 17.10.2017 sa konala konferencia pri príležitosti Vzniku Aliancie čínsko-stredoeurópskych univerzít. Boli podpísané vzájomné dohody o spolupráci v oblasti vedy, techniky a inovácií medzi zahraničnými univerzitami. Pri tejto príležitosti sa konala v hoteli Bratislava slávnostná recepcia a zúčastnili sa na nej zástupcovia univerzít zo SR a z Ćíny, zástupcovia spoločenského a politického života, ale aj … Read More

Prijatie slovenských štipendistov u veľvyslanca ČĽR v SR, J.E. Lin LIN -a.

Prijatie slovenských štipendistov u veľvyslanca ČĽR v SR, J.E. Lin LIN -a.

august 18, 2017

Dňa 14. augusta 2017 prijal čínsky veľvyslanec v SR, J.E. Lin LIN slovenských študentov, ktorí získali od čínskej vlády štipendijný pobyt v Číne. Gratulujeme im k úspešnému zloženiu skúšok, ktorými museli prejsť, aby získali štipendium a želáme im veľa šťastia a krásnych zážitkov v Číne.

Letný kemp – kurz čínskeho jazyka v Konfuciovom inštitúte v Bratislave

Letný kemp – kurz čínskeho jazyka v Konfuciovom inštitúte v Bratislave

júl 26, 2017

V dňoch 10.-21. júla 2017 sa uskutočnil v KIB Letný kemp – dvojtýždňový kurz čínskeho jazyka. Účastníci kurzu sa naučili základné frázy v čínskom jazyku, ktoré sa používajú pri nakupovaní v obchode, objednanie si jedla v reštaurácii, základné číslice a pod., ale zároveň sa oboznámili aj s čínskou kultúrou a čínskym jedlom, keď posledný deň … Read More

Bilingválne gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici – slávnostné odovzdávanie vysvedčení

Bilingválne gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici – slávnostné odovzdávanie vysvedčení

júl 16, 2017

Dňa 30. júna 2017, sa na bilingválnom gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici za účasti zástupcov školy, veľvyslanca ČĽR, J.E LIN Lin, riaditeľky Konfuciovho inštitútu v Bratislave, p. Kotuliakovej uskutočnilo slávnostné odovzdávanie vysvedčení študentom, ktorí ukončili 1. ročník štúdia čínskeho jazyka na tomto gymnáziu. Po slávnostnom odovzdaní vysvedčení bola otvorená výstava fotografií Čínsky príbeh – … Read More

Výročné stretnutie Konfuciových inštitútov a Konfuciových tried na Slovensku 2017

Výročné stretnutie Konfuciových inštitútov a Konfuciových tried na Slovensku 2017

jún 5, 2017

Prvé stretnutie Konfuciových inštitútov a Konfuciových tried na Slovensku prebehlo 1. júna 2017 v hoteli Austria Trend v Bratislave. Organizátorom bol Konfuciov inštitút v Bratislave, ako najstarší z inštitútov založených na Slovensku. Okrem tém týkajúcich sa rozvoja výučby čínskeho jazyka na Slovensku bola dôležitým bodom rokovania vízová agenda súvisiaca s príchodom čínskych lektorov a profesorov … Read More