KURZY čínskeho jazyka v zimnom semestri 2018 začíname od 25.9.2018

Kurzy sa konajú v Konfuciovom inštitúte, Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, 811 07 Bratislava

 
 

VYUČOVANIE DETI:

Deti mierne pokročilí

Utorok: 16:30 – 18:00
Štvrtok: 16:30 – 18:00

 

VYUČOVANIE DOSPELÍ:

Dospelí začiatočníci

Utorok: 17:30 – 19:00
Štvrtok: 17:30 – 19:00

Dospelí mierne pokročilí

Utorok: 17:30 – 19:00
Štvrtok: 17:30 – 19:00

Dospelí stredne pokročilí

Pondelok: 17:30 – 19:00
Streda: 17:30 – 19:00

Dospelí pokročilí

Pondelok: 17:30 – 19:00
Streda: 17:30 – 19:00

 
 

Vyplnenú Prihlášku doručte e-mailom, alebo osobne na našu adresu. Na základe prihlášky vás zaregistrujeme na kurz a bude vám vystavená faktúra, ktorú dostanete na prvej vyučovacej hodine.

Cena za kurz / semester je 200,- eur, ak sa kurz koná dva krát týždenne po dve vyučovacie hodiny, resp. 100,- eur za kurz, ktorý sa koná jeden krát týždenne po dve vyučovacie hodiny.

Prihláška TU

Tešíme sa na vás!