Členovia Správnej rady a Dozornej rady Konfuciovho inštitútu v Bratislave

Ing. Petra Kotuliaková, PhD.

Slovenská riaditeľka inštitútu

Prof. Li Qingfeng

Čínsky riaditeľ inštitútu

Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.

Predseda Správnej rady

Prof. Li Jiajun

Podpredseda Správnej rady

Prof. Dr. Ferdinand Daňo

Podpredseda Správnej rady

Prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

Člen Správnej rady

MUDr. Vladimír Balogh

Člen Správnej rady

Dr. Zhen Zhang

Člen Správnej rady

Prof. Zhihua Chen

Člen Správnej rady

Prof. Zhang Boli

Člen Správnej rady

Prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.

Predseda Dozornej rady

JUDr. Anton Novák

Člen Dozornej rady

Li Qiang

Člen Dozornej rady

Prof. Yu Jinghai

Člen Dozornej rady