Skúšky HSK sú známe ako čínske testy, ktoré boli vypracované Hanbanom pre zlepšenie výučby čínskeho jazyka.
V ponuke sú štyri typy HSK skúšok:

  1. HSK je medzinárodná štandardizovaná skúška, ktorá testuje jazykové znalosti z čínskeho jazyka. Hodnotí schopnosť použitia čínskeho jazyka v každodennom akademickom a profesionálnom živote.
HSK sa skladá zo šiestich úrovni, a to HSK (stupeň I), HSK (stupeň II), HSK (stupeň III), HSK (stupeň IV), HSK (stupeň V) a HSK (stupeň VI).
  2. HSKK je ústna skúška z čínštiny na testovanie verbálnej schopnosti kandidátov porozumieť textu - HSKK (primárna), HSKK (stredná) a HSKK (pre skúsených užívateľov). Pri skúške je použitá nahrávacia forma.
  3. YCT je medzinárodná štandardizovaná skúška čínskych jazykových znalostí. Hodnotí schopnosti mladých zahraničných študentov z čínštiny pri ich každodennom a akademickom živote. YCT sa skladá z písomného a hovoreného testu, ktoré sú od seba nezávislé. Písomný test je rozdelený do štyroch úrovní, a síce úroveň I, II, III, a IV
    Ústny test je rozdelený do YCT (začiatočnícka úroveň) a YCT (stredná úroveň).
  4. BCT ako medzinárodné štandardizované skúšky čínskych jazykových znalostí sa zameriavajú na používanie čínskeho jazyka v podnikaní, alebo v pracovnom prostredí. Cieľom je poskytnúť referencie pre nábor a výber zamestnancov, pre školy a vzdelávacie inštitúcie, pre organizovanie výučbových aktivít a ich vlastné hodnotenia.

Na Slovensku je možné robiť HSK skúšky jedine v Konfuciovom inštitúte v Bratislave, na Slovenskej technickej univerzite, ktorý bol týmto poverený vedením Konfuciových inštitútov (Hanban – Čína). Každoročne u nás skladá skúšky viacero študentov. V roku 2014 to bolo viac ako100 ľudí. V roku 2015 vykonalo HSK záverečné testy 19 študentov, a spomedzi nich bolo šesť študentov, ktorí zložili skúšku a získali štipendium z Konfuciovho inštitútu a mohli pokračovať v štúdiu čínštiny na univerzite v Číne.
Žiadatelia, ktorí chcú získať štipendium v Konfuciovom inštitúte, musia zložiť skúšky HSK a HSKK.


HSK skúšky v roku 2019

Dátum skúšky Termín odovzdania prihlášok Úroveň skúšky
12.1.2019 16.12.2018 1,3,5
24.2.2019 28.1.2019 2,4,6
23.3.2019 24.2.2019 1,3,5
23.3.2019 24.2.2019 2,4,6
14.4.2019 18.3.2019 1,3,5
14.4.2019 18.3.2019 2,4,6
11.5.2019 14.4.2019 1,3,5
16.6.2019 20.5.2019 2,4,6
16.11.2019 20.10.2019 1,3,5
16.11.2019 20.10.2019 2,4,6

HSKK skúšky v roku 2019

Dátum skúšky Termín odovzdania prihlášok Typ testu
12.1.2019 16.12.2018 všetky úrovne
24.2.2019 28.1.2019 všetky úrovne
23.3.2019 24.2.2019 všetky úrovne
11.5.2019 14.4.2019 všetky úrovne
13.10.2018 16.09.2019 všetky úrovne

YCT skúšky v roku 2019

Dátum skúšky Termín odovzdania prihlášok Typ testu
24.2.2019 28.1.2019 Level 1,2,3,4
23.3.2019 24.2.2019 Level 1,2,3,4
11.5.2019 14.4.2019 Level 1,2,3,4+ oral test beginner/intermediate
17.11.2019 21.10.2019 Level 1,2,3,4 + oral test beginner/intermediate

HSK skúšky v roku 2018

Dátum skúšky Termín odovzdania prihlášok Úroveň skúšky
11.2.2018 15.1.2018 1,3,5
24.3.2018 25.2.2018 2,4,6
22.4.2018 26.3.2018 1,3,5
19.5.2018 22.4.2018 2,4,6
10.6.2018 14.5.2018 1,3,5
18.8.2018 22.7.2018 2,4,6
16.9.2018 22.8.2018 1,3,5
14.10.2018 17.9.2018 2,4,6
10.11.2018 14.10.2018 1,3,5
2.12.2018 5.11.2018 2,4,6

HSKK skúšky v roku 2018

Dátum skúšky Termín odovzdania prihlášok Typ testu
11.2.2018 15.1.2018 všetky úrovne
24.3.2018 25.2.2018 všetky úrovne
19.5.2018 23.4.2018 všetky úrovne
14.10.2018 17.9.2018 všetky úrovne
2.12.2018 5.11.2018 všetky úrovne


YCT skúšky v roku 2018

Dátum skúšky Termín odovzdania prihlášok Typ testu
22.4.2018 26.3.2018 Level 1,2,3,4
12.5.2018 15.4.2018 Level 1,2,3,4 + oral test beginner/intermediate
25.8.2018 29.7.2018 Level 1,2,3,4
17.11.2018 21.10.2018 Level 1,2,3,4 + oral test beginner/intermediate

Dôležité upozornenie:
Všetci záujmcovia sa musia prihlásiť na týchto webových stránkach: www.hanban.org a zvoliť anglický jazyk z výberu jazykov. Prvý krok je zaregistrovať sa a mať svoje vlastné užívateľské meno a heslo. Potom sa musíte prihlásiť a vyplniť všetky vaše osobné informácie, typ skúšky a jej úroveň. Prosím, nezabudnite pripojiť vlastnú fotografiu.

Zaplatený poplatok za skúšku je po registrácii nevratný.
POPLATKY ZA SKÚŠKY:

Poplatok za skúšku je potrebné osobne uhradiť v Konfuciovom Inštitúte v Bratislave, v termíne stanovenom na registráciu na danú skúšku (teda pred konaním samotnej skúšky).

HSK skúšky - dospelí

Úroveň HSK skúšky Cena v €
1 15
2 20
3 25
4 30
5 35
6 40

HSKK

Úroveň HSKK skúšky Cena v €
1 15
2 25
3 35

YCT skúšky

Úroveň YCT skúšky Cena v €
1 5
2 10
3 15
4 20