Skúšky HSK sú známe ako čínske testy, ktoré boli vypracované Hanbanom pre zlepšenie výučby čínskeho jazyka.
V ponuke sú štyri typy HSK skúšok:

  1. HSK je medzinárodná štandardizovaná skúška, ktorá testuje jazykové znalosti z čínskeho jazyka. Hodnotí schopnosť použitia čínskeho jazyka v každodennom akademickom a profesionálnom živote.
HSK sa skladá zo šiestich úrovni, a to HSK (stupeň I), HSK (stupeň II), HSK (stupeň III), HSK (stupeň IV), HSK (stupeň V) a HSK (stupeň VI).
  2. HSKK je ústna skúška z čínštiny na testovanie verbálnej schopnosti kandidátov porozumieť textu - HSKK (primárna), HSKK (stredná) a HSKK (pre skúsených užívateľov). Pri skúške je použitá nahrávacia forma.
  3. YCT je medzinárodná štandardizovaná skúška čínskych jazykových znalostí. Hodnotí schopnosti mladých zahraničných študentov z čínštiny pri ich každodennom a akademickom živote. YCT sa skladá z písomného a hovoreného testu, ktoré sú od seba nezávislé. Písomný test je rozdelený do štyroch úrovní, a síce úroveň I, II, III, a IV
    Ústny test je rozdelený do YCT (začiatočnícka úroveň) a YCT (stredná úroveň).
  4. BCT ako medzinárodné štandardizované skúšky čínskych jazykových znalostí sa zameriavajú na používanie čínskeho jazyka v podnikaní, alebo v pracovnom prostredí. Cieľom je poskytnúť referencie pre nábor a výber zamestnancov, pre školy a vzdelávacie inštitúcie, pre organizovanie výučbových aktivít a ich vlastné hodnotenia.

Na Slovensku je možné robiť HSK skúšky jedine v Konfuciovom inštitúte v Bratislave, na Slovenskej technickej univerzite, ktorý bol týmto poverený vedením Konfuciových inštitútov (Hanban – Čína). Každoročne u nás skladá skúšky viacero študentov. V roku 2014 to bolo viac ako100 ľudí. V roku 2015 vykonalo HSK záverečné testy 19 študentov, a spomedzi nich bolo šesť študentov, ktorí zložili skúšku a získali štipendium z Konfuciovho inštitútu a mohli pokračovať v štúdiu čínštiny na univerzite v Číne.
Žiadatelia, ktorí chcú získať štipendium v Konfuciovom inštitúte, musia zložiť skúšky HSK a HSKK.

HSK skúšky v roku 2017

Dátum skúšky Termín odovzdania prihlášok Úroveň skúšky Výsledky
20.5.2017 23.4.2017 2,4,6 20.06.2017
17.09.2017 21.08.2017 1,3,5 17.10.2017
15.10.2017 18.09.2017 2,4,6 15.11.2017
11.11.2017 15.10.2017 1,3,5 11.12.2017
3.12.2017 06.11.2017 2,4,6 03.01.2018

HSKK skúšky v roku 2017

Dátum skúšky Termín odovzdania prihlášok Typ testu Výsledky
12.2.2017 16.1.2017 HSKK základná, stredná a pokročilá úroveň 12.3.2017
19.3.2017 20.2.2017 HSKK základná, stredná a pokročilá úroveň 19.4.2017
20.5.2017 23.4.2017 HSKK základná, stredná a pokročilá úroveň 20.6.2017
15.10.2017 18.9.2017 HSKK základná, stredná a pokročilá úroveň 15.11.2017
3.12.2017 6.11.2017 HSKK základná, stredná a pokročilá úroveň 3.1.2018

YCT skúšky v roku 2017

Dátum skúšky Termín odovzdania prihlášok Typ testu Výsledky
11.2.2017 15.1.2017 YCT 11.3.2017
18.3.2017 19.2.2017 YCT 18.4.2017
23.4.2017 27.3.2017 YCT 23.5.2017
13.5.2017 16.4.2017 YCT+Ústna skúška 13.6.2017
18.11.2017 22.10.2017 YCT+Ústna skúška 18.12.2017

Dôležité upozornenie:
Všetci záujmcovia sa musia prihlásiť na týchto webových stránkach: www.hanban.org a zvoliť anglický jazyk z výberu jazykov. Prvý krok je zaregistrovať sa a mať svoje vlastné užívateľské meno a heslo. Potom sa musíte prihlásiť a vyplniť všetky vaše osobné informácie, typ skúšky a jej úroveň. Prosím, nezabudnite pripojiť vlastnú fotografiu.

Zaplatený poplatok za skúšku je po registrácii nevratný.
POPLATKY ZA SKÚŠKY:

Poplatok za skúšku zaplatíte v deň konania skúšky v Konfuciovom inštitúte.

HSK skúšky - dospelí

Úroveň HSK skúšky Cena v €
1 15
2 20
3 25
4 30
5 35
6 40

HSKK

Úroveň HSKK skúšky Cena v €
1 30
2 35
3 40

YCT skúšky

Úroveň YCT skúšky deti - Cena v €
1 5
2 10
3 15