Posledný januárový týžden 2018 sa konal týždeň čínskej kultúry a aktivít na bratislavskom gymnáziu GAMČA. Počas týždňa sa mohli študenti oboznámiť s čínskou kultúrou. Prvý deň začal slávnostným otvorením za prítomnosti čínskeho veľkyvslanca J.E. Lin Lin a zástupcov Konfuciovho inštitútu v Bratislave. Počas celého týždňa sa študenti mohli oboznámiť s písaním čínskych znakov, vystrihovaním z papiera, používaním čínskych paličiek a pod. Študenti a učitelia gymnázia sa ďalej oboznámili s čínskym jazykom, a to na ukážkovej hodine, mali možnosť ochutnať čínske jedlá, zúčastnit sa na hodine Taiji, alebo Kung-fu. Program počas celého týždňa bol veľmi pútavý pre študentov, ako aj učiteľov tohto gymnázia a mnohí prejavili záujem v budúcnosti začať študovať čínsky jazyk.