Našim cieľom je umožniť slovenským študentom a verejnosti získavať základy čínštiny, spoznať čínsku kultúru a zvyky a byť tým pomyselným mostom, ktorý spája oba národy.

V súčasnosti vyučujeme čínštinu i na týchto základných a stredných školách:
- Základná škola Sibírska, Bratislava
- Základná škola Česká, Bratislava
- Gymnázium L. Sáru, Bratislava
- Súkromné gymnázium Mercury, Bratislava

Hodiny pre verejnosť sú pravidelne otvorené v zimnom i letnom semestri priamo v sídle KIB, na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vazovova 5. Študenti tu majú možnosť využiť i rozsiahlu knižnicu.

Naše aktivity:

1 multimediálne vyučovanie čínštiny;
2 profesionálny tréning učiteľov čínštiny na vysokých, stredných a základných školách;
3 vydávanie certifikátov čínskeho jazyka, príprava tzv. HSK testov (testy čínskej vedomostnej úrovne), skúšky na certifikáty;
4 všetky typy čínskych programov (spoločné programy, prípravné programy zamerané na študijný pobyt v Číne, pred-skúšková príprava HSK a ďalších testov čínskeho jazyka);
5 kurzy čínštiny integrované s kurzami na čínskych univerzitách a inštitútoch;
6 pomoc pri formulovaní čínskych učebných osnov a učebných plánov;
7 podpora pri poskytovaní čínskych učebných materiálov a odporúčania čínskych učiteľov;
8 spolupráca pri príprave praktických učebných materiálov čínštiny prispôsobených miestnym podmienkam;
9 akademické aktivity a čínske súťaže;
10 ukážky čínskych filmov a televíznych programov;
11 konzultačné služby ohľadne možnosti štúdia v Číne;
12 knižnica;
13 kultúrne aktivity a podujatia.