Skupina desiatich študentov, ktorí absolvovali predmet Čínsky jazyk v rámci Konfuciovej triedy na SPU v Nitre,v sprievode jedného pedagóga , sa v termíne 1.7. 2019 – 15.7.2019 zúčastnila ďalšieho ročníka už tradičnej letnej školy v Číne, ktorú organizuje Konfuciova trieda, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Fakulta ekonomiky a manažmentu v spolupráci s hostiteľskou Tianjin university. Hlavným cieľom bolo zlepšenie pasívneho a aktívneho využívania čínskeho jazyka a spoznávanie čínskej kultúry, ale študenti mali tiež možnosť vyskúšať si štúdium na najstaršej a jednej z najkvalitnejších univerzít v Číne a navštíviť mnoho zaujímavých miest.