Slávnostného dňa sa zúčastnili okrem riaditeľky bilingválneho gymnázia - PaedDr. Aleny Paulovej, zamestnancov školy , rodičov, študentov aj zástupcovia Konfuciovho inštitútu v Bratislave, n.o, prof. Han Zhigang a riaditeľ Konfuciovho inštitútu Ing. Ľuboslav Štora.