SKÚŠKY HSK, HSKK V ROKU 2024

2024 CIB TEST SCHEDULE (January - June)

2024 CIB TEST SCHEDULE (July - December)

Skúšky HSK sú známe ako čínske testy, ktoré boli vypracované Hanbanom pre zlepšenie výučby čínskeho jazyka.
V ponuke sú štyri typy HSK skúšok:

  1. HSK je medzinárodná štandardizovaná skúška, ktorá testuje jazykové znalosti z čínskeho jazyka. Hodnotí schopnosť použitia čínskeho jazyka v každodennom akademickom a profesionálnom živote. HSK sa skladá zo šiestich úrovni, a to HSK (stupeň I), HSK (stupeň II), HSK (stupeň III), HSK (stupeň IV), HSK (stupeň V) a HSK (stupeň VI).
  2. HSKK je ústna skúška z čínštiny na testovanie verbálnej schopnosti kandidátov porozumieť textu – HSKK (primárna), HSKK (stredná) a HSKK (pre skúsených užívateľov). Pri skúške je použitá nahrávacia forma.
  3. YCT je medzinárodná štandardizovaná skúška čínskych jazykových znalostí. Hodnotí schopnosti mladých zahraničných študentov z čínštiny pri ich každodennom a akademickom živote. YCT sa skladá z písomného a hovoreného testu, ktoré sú od seba nezávislé. Písomný test je rozdelený do štyroch úrovní, a síce úroveň I, II, III, a IV.
    Ústny test je rozdelený do YCT (začiatočnícka úroveň) a YCT (stredná úroveň).
  4. BCT ako medzinárodné štandardizované skúšky čínskych jazykových znalostí sa zameriavajú na používanie čínskeho jazyka v podnikaní, alebo v pracovnom prostredí. Cieľom je poskytnúť referencie pre nábor a výber zamestnancov, pre školy a vzdelávacie inštitúcie, pre organizovanie výučbových aktivít a ich vlastné hodnotenia.

Na Slovensku je možné robiť HSK skúšky jedine v Konfuciovom inštitúte v Bratislave, na Slovenskej technickej univerzite, ktorý bol týmto poverený vedením Konfuciových inštitútov (Hanban – Čína). Každoročne u nás skladá skúšky viacero študentov.

Žiadatelia, ktorí chcú získať štipendium v Konfuciovom inštitúte, musia zložiť skúšky HSK a HSKK.

 

Dôležité upozornenie:
Všetci záujmcovia sa musia prihlásiť na týchto webových stránkach: www.hanban.org alebo www.chinesetest.cn a zvoliť anglický jazyk z výberu jazykov. Prvý krok je zaregistrovať sa a mať svoje vlastné užívateľské meno a heslo. Potom sa musíte prihlásiť a vyplniť všetky vaše osobné informácie, typ skúšky a jej úroveň. Prosím, nezabudnite pripojiť vlastnú fotografiu.

Zaplatený poplatok za skúšku je po registrácii nevratný.

POPLATKY ZA SKÚŠKY:

Poplatok je možné zaslať na účet Konfuciovho inštitútu v Bratislave. Číslo účtu: SK90 1100 0000 0026 2547 6059