Dňa 3. októbra  2023 sa v Konfuciovom inštitúte v Bratislave konala oslava Jesenného festivalu - Mid-Autumn Festival. Ide o tradičný Čínsky sviatok, kedy sa vzájomne stretajú čínske rodiny a jedia obľúbené koláčiky – “mooncakes”. 

V Konfuciovom inštitúte sme oslávili tento sviatok spoločne so študentmi, ktorí navštevujú kurzy čínskeho jazyka. Príhovormi ich uvítali riaditelia KIB – čínsky riaditeľ pán Han Zhigang a slovenský riaditeľ KIB, p. Ľuboslav Štora.

Študenti a prítomní hostia mali možosť ochutnať tradičné čínske koláčiky a nakoniec prítomní spolu s čínskymi lektormi napísali čínskymi znakmi “Šťastný Mid-Autumn Festival”.