Členovia Správnej rady a Dozornej rady Konfuciovho inštitútu v Bratislave

Prof Han Zhigang

Čínsky riaditeľ inštitútu

Ing. Ľuboslav Štora

Slovenský riaditeľ inštitútu

Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík

Predseda Správnej rady

Prof. Gong Jinlong

Podpredseda Správnej rady

Prof. Dr. Ferdinand Daňo

Podpredseda Správnej rady

Prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

Člen Správnej rady

MUDr. Vladimír Balogh

Člen Správnej rady

Prof. Li Qiang

Člen Správnej rady

Dr. Zhang Zheng

Člen Správnej rady

Prof. Zhang Boli

Člen Správnej rady

Prof. Yu Jinghai

Člen Dozornej rady

Prof. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.

Člen dozornej rady

PaedDr. Alena Paulová

Člen dozornej rady

Prof. Li Qingfeng

Člen dozornej rady