Deň Konfuciových inštitútov

Deň Konfuciových inštitútov

október 30, 2023

Podvečer 13. októbra 2023 sme zorganizovali a oslávili Deň Konfuciových inštitútov, ktorý sa oslavuje v celom svete. Okrem čínskeho a slovenského riaditeľa KIB, sa akcie zúčastnili aj zástupcovia čínskeho veľvyslanectva, na čele s veľvyslancom ČĽR v SR, J.E. , CAI Ge, prorektor STU Štefan Stanko a ďalší významní hostia. Uvítacie príhovory mali riaditeľ KIB, p. Ľuboslav Štora, ktorý predstavil poslanie a aktivity … Read More

Jesenný festival – Mid-Autumn Festival

Jesenný festival – Mid-Autumn Festival

október 12, 2023

Dňa 3. októbra  2023 sa v Konfuciovom inštitúte v Bratislave konala oslava Jesenného festivalu – Mid-Autumn Festival. Ide o tradičný Čínsky sviatok, kedy sa vzájomne stretajú čínske rodiny a jedia obľúbené koláčiky – “mooncakes”.  V Konfuciovom inštitúte sme oslávili tento sviatok spoločne so študentmi, ktorí navštevujú kurzy čínskeho jazyka. Príhovormi ich uvítali riaditelia KIB – … Read More

Jesenný Festival, alebo Moon – cake festival

Jesenný Festival, alebo Moon – cake festival

október 12, 2023

Dňa 29.9.2023 sme čínsky sviatok – Moon – cake festival oslávili v čínskej reštaurácii Garden, v príjemnej atmosfére s vedením Konfuciuvho inštitútu v Bratislave a s čínskymi lektorkami, ktoré vyučujú čínštinu v KIB.

Dračie lode

Dračie lode

september 27, 2023

Dňa 23. júna 2023 sme oslávili spoločne s priateľmi Konfuciovho inštitútu čínsky sviatok Dračie lode.Tohto zaujímavého a príjemného podujatia sa plavbou po Dunaji na lodi Harmónia zúčastnilizástupcovia čínskeho veľvyslanectva v SR s J.E. pánom SUN Lijie, zástupcovia škôl, politického a kultúrneho života, študenti a ďalší hostia. V príjemnej atmosfére sme sa plavili na Devín a späť,pričom všetci zúčastnení ochutnali čínsku kuchyňu a deti si … Read More

Rokovanie s riaditeľkou Konfuciovej triedy v Olomouci

Rokovanie s riaditeľkou Konfuciovej triedy v Olomouci

jún 26, 2023

Dňa 22.6.2023 sa uskutočnilo milé pracovné stretnutie s Mgr. Michaelou Frydrychovou, z Oddelenia medzinárodných vzťahov pri Technickej univerzite v Ostrave. P. Frydrychová je riaditeľka Konfuciovej triedy v Olomouci a pri rokovaní sme si vzájomne vymenili skúsenosti s usporiadavaním a organizovaním akcií v Konfuciovom inštitúte v Bratislave, systéme výučby, zabezpečovaní čínskych lektorov atď. Za Konfuciov inštitút v Bratislave sa rokovania zúčastnili prof. Han Zhigang a Ing. Alena … Read More

Čínsky most 2023 – vedomostná súťaž z Čínskeho jazyka

Čínsky most 2023 – vedomostná súťaž z Čínskeho jazyka

jún 26, 2023

27. mája 2023 sa uskutočnil 22. ročník súťaže „Chinese bridge“, resp. „Čínsky most“ pre študentov vysokých škôl a 16. ročník pre študentov stredných škôl. Jedná sa o vedomostnú súťaž z čínskeho jazyka, ktorá sa konala na Slovensku v Bratislave. Súťaž zastrešuje Čínske centrum pre výmenu a spoluprácu cudzích jazykov a organizuje ju Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky na Slovensku a Konfuciov inštitút v Bratislave. … Read More

Privítanie Čínskeho nového roka – sviatkov jari v Konfuciovom inštitúte v  Bratislave

Privítanie Čínskeho nového roka – sviatkov jari v Konfuciovom inštitúte v Bratislave

február 7, 2023

4. februára 2023 odštartovala v KIB slávnostná udalosť pri príležitosti osláv sviatkov jari a zároveň zahájenie roka Zajaca. Na akcii sa stretli s vedením KIB študenti a pozvaní hostia, aby spolu oslávili Čínsky nový rok. Oslava sa po príhovoroch riaditeľa KIB, Ľuboslava Štoru a čínskeho riaditeľa p. Han Zhigang niesla vo veselej atmosfére pri hrách, kreslení a opakovaní čínskeho jazyka. Všetci … Read More

Oslava čínskeho nového roka – roka Zajaca

Oslava čínskeho nového roka – roka Zajaca

február 7, 2023

  Čínske veľvyslanectvo v SR usporiadalo dňa 14. Januára 2023 oslavu Čínskeho nového roka – roka Zajaca, pod záštitou veľvyslanca ČĽR na Slovensku p. Sun Lijie. Slávnostného podujatia sa zúčastnili aj pracovníci Konfuciovho inštitútu v Bratislave   Photo Gallery

DRAČIE LODE

DRAČIE LODE

júl 6, 2022

Dňa 3. júla 2022 sme po dlhšej pandemickej pauze oslávili čínsky sviatok „Dračích lodí“. Konfuciov inštitút v Bratislave, n.o. (KIB) zorganizoval stretnutie čínskych a slovenských priaznivcov čínskej kultúry a gastronómie na Hlavnom námestí v Bratislave. Podujatie spestrili svojim vystúpením žiaci zo ZUŠ v Bratislave a čínski hudobníci hrou na tradičné čínske hudobné nástroje. Účastníci tejto akcie mali možnosť si pochutnať na … Read More

Šmiralove dni akupunktúry

Šmiralove dni akupunktúry

jún 10, 2022

V dňoch 3.- 4. júna 2022 sa konalo odborné podujatie Šmiralove dni akupunktúry – Medzinárodný odborný seminár. Podujatie sa konalo v Moravanoch pri Piešťanoch a bolo organizované spoločne so Slovenskou lekárskou komorou, Slovenskou lekárskou spoločnosťou a Ústavom tradičnej čínskej medicíny a akupunktúry Lekárskej fakulty SZU.  Hlavný sponzor uvedeného podujatia bol Konfuciov inštitút v Bratislave, ktorý bol prezentovaný aj v propagačných materiáloch.  Doc. … Read More

Stretnutie čínskeho vyľvyslana v SR, J.E. Sun Lijie, s rektorom Slovenskej technickej univerzity (STU), p.  Oliverom Moravčíkom a pracovníkmi Konfuciovho inštitútu v Bratislave (KIB).

Stretnutie čínskeho vyľvyslana v SR, J.E. Sun Lijie, s rektorom Slovenskej technickej univerzity (STU), p. Oliverom Moravčíkom a pracovníkmi Konfuciovho inštitútu v Bratislave (KIB).

október 25, 2021

Dňa 14. 10. 2021, sa uskutočnilo na pôde Slovenskej technickej univerzity, stretnutie rektora STU p. Olivera Moravčíka a zástupcami STU s  J.E. Sun Lijie, veľvyslancom Čínskej ľudovej republiky na Slovensku a pracovníkmi Konfuciovho inštitútu v Bratislave, pod vedením riaditeľa KIB, Ľuboslava Štoru.  Hovorilo sa o doterajšej dlhodobej spolupráci KIB  s STU a s Veľvyslanectvom ČĽR na Slovensku, ako aj o ďalších možnostiach … Read More

Odovzdávanie vysvedčení GMK

Odovzdávanie vysvedčení GMK

máj 31, 2021

14. mája 2021 mali na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici významný deň. V slávnostnej atmosfére si vysvedčenia po úspešnom absolvovaní piateho ročníka experimentálneho overovania slovensko–čínskeho štúdia prevzalo 28 študentov. Sú to priekopníci slovensko–čínskeho gymnaziálneho štúdia, ktorí s odvahou a nasadením absolvovali náročné experimentálne štúdium, počas ktorého preukázali svoje kvality aj na medzinárodných fórach (Čínske mosty, účasť na konferenciách,…) … Read More

Na Gymnáziu M. Kováča budú maturovať prví študenti čínštiny, otvoria tu Konfuciovu učebňu

Na Gymnáziu M. Kováča budú maturovať prví študenti čínštiny, otvoria tu Konfuciovu učebňu

september 23, 2020

    Gymnázium Mikuláša Kováča, ktoré bola založené v roku 1993, otvorilo v roku 2002 bilingválnu slovensko – španielsku sekciu, garantovanú medzinárodnou zmluvou so Španielskym kráľovstvom. Od roku  2016  na škole experimentálne funguje slovensko – čínska bilingválna sekcia, ktorej odborným garantom je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Bilingválne štúdium v španielskom a čínskom jazyku Štúdium v španielskom jazyku sa … Read More

70. výročie nadviazania diplomatickýžch vzťahov medzi Čínou a Slovenskom

70. výročie nadviazania diplomatickýžch vzťahov medzi Čínou a Slovenskom

október 11, 2019

Pri príležitosti tohto významného výročia usporiadala Čínsko-slovenská spoločnosť pre rozvoj vzájomnej spolupráce spoločne s Konfuciovym inšitútom v Bratislave a taktiež pod záštitou Veľvyslanectva ČĽR v SR, koncert čínskych umelcov „Zabudnuté melódie hudobného nástroja Konghou“. Akcia sa konala 2. októbra 2019 v bratislavskom Divadle Pavla Országa Hviezdoslava. Koncert zožal veľký úspech a dúfame, že takéto akcie sa uskutočnia aj v budúcnosti a prehĺbia vzájomné … Read More

Čínsky Mid-Autumn Festival

Čínsky Mid-Autumn Festival

október 11, 2019

V Bratislave na Hviezdoslavovom námestí sa dňa 15.9.2019 konala oslava čínskeho sviatku „Mid-Autumn Festival“. Pre širokú verejnosť bol prístupný pestrý čínsko-slovenský program, kde vystúpili čínski umeleci, ako aj študenti zo Základnej umeleckej školy v Bratislave. Vystúpenie si pozrela široká verejnosť a po kultúrnom zážitku sa zúčastnení mohli občerstviť tradičnými čínskymi pochúťkami, ktoré sú špeciálne vyrobené pre túto príležitosť.

Letná škola v Číne

Letná škola v Číne

august 19, 2019

Skupina desiatich študentov, ktorí absolvovali predmet Čínsky jazyk v rámci Konfuciovej triedy na SPU v Nitre,v sprievode jedného pedagóga , sa v termíne 1.7. 2019 – 15.7.2019 zúčastnila ďalšieho ročníka už tradičnej letnej školy v Číne, ktorú organizuje Konfuciova trieda, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Fakulta ekonomiky a manažmentu v spolupráci s hostiteľskou Tianjin university. Hlavným cieľom bolo zlepšenie pasívneho a aktívneho … Read More

Dračie lode

Dračie lode

júl 8, 2019

Dňa 20. 6. 2019 sme opäť oslávili čínsky sviatok „Dračích lodí“. Konfuciov inštitút v Bratislave (KIB) zorganizoval plavbu loďou po Dunaji, z prístavu na Fajnorovom nábreží na Devín a späť. Pozvaní hostia mali možnosť pozrieť si vystúpenie  detí zo ZUŠ, ktoré zaspievali slovenské ľudové piesne a čínske lektorky zatancovali čínsky tanec. Pozvanie prijali zástupcovia Čínskeho veľvyslanectva v SR, zástupcovia … Read More