Konfuciov inštitút v v Bratislave (KIB) vznikol v roku 2007 na základe dohody medzi Tianjinskou Univerzitou a Slovenskou Technickou univerzitou v Bratislave, s podporou čínskej vládnej organizácie Hanban.

Ďalšími partnermi, ktorí stáli pri zrode inštitútu alebo sa do ich inštitúcií rozšírila výučba čínštiny pod záštitou KIB, sú Ekonomická univerzita v Bratislave, Poľnohospodárska univerzita v Nitre a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Našim cieľom je umožniť slovenským študentom a verejnosti získavať základy čínštiny, spoznať čínsku kultúru a zvyky a byť tým pomyselným mostom, ktorý spája oba národy.

 

Naše Ciele

Široká ponuka kurzov

ponúkať kvalitné kurzy pre rôzne vekové a vzdelanostné úrovne

Kultúrne akcie

sprostredkovať zážitky zo spoznávania bohatej čínskej kultúry

Medzinárodne uznávané certifikáty

umožniť čo najviac študentom absolvovať skúšky, ktoré im otvoria brány na čínske univerzity a výmenné pobyty

Spolupráca s čínskymi univerzitami

zameraná na konkrétne projekty a budovanie zmiešaných výskumných tímov

Knižnica

množstvo učebných materiálov, filmov, kníh – všetko pre vás, všetko v originálnej verzii

Konzultácie

týkajúce sa vzdelania, kultúry, možností spolupráce, výmenných pobytov

 

Akcie

Naša lokácia