Mimoriadny termín konania HSK skúšok, v Konfuciovom inštitúte v Bratislave, Vazovova 5, 811 07 Bratislava

Dňa 21. novembra 2020 sa uskutočnia skúšky HSK na úrovni 1,2,3,4,5,6.
Termín registrácie je najneskôr do 9. októbra 2020
Do tohto termínu musí byť zaslaný aj poplatok na účet Konfuciovho inštitútu v Bratislave:

IBAN: SK90 1100 0000 0026 2547 6059

Rozpis času konania skúšok v uvedený deň, tj. 21.novembra 2020 upresníme neskôr, a to podľa počtu prihlásených, preto nezabudnite poslať Vaše presné kontaktné údaje: e-mail a tel. číslo.

Kontakt: konfuciov.institut@gmail.com

 

 

Konfuciov inštitút v v Bratislave (KIB) vznikol v roku 2007 na základe dohody medzi Tianjinskou Univerzitou a Slovenskou Technickou univerzitou v Bratislave, s podporou čínskej vládnej organizácie Hanban.

Ďalšími partnermi, ktorí stáli pri zrode inštitútu alebo sa do ich inštitúcií rozšírila výučba čínštiny pod záštitou KIB, sú Ekonomická univerzita v Bratislave, Poľnohospodárska univerzita v Nitre a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Našim cieľom je umožniť slovenským študentom a verejnosti získavať základy čínštiny, spoznať čínsku kultúru a zvyky a byť tým pomyselným mostom, ktorý spája oba národy.

 

Naše Ciele

Široká ponuka kurzov

ponúkať kvalitné kurzy pre rôzne vekové a vzdelanostné úrovne

Kultúrne akcie

sprostredkovať zážitky zo spoznávania bohatej čínskej kultúry

Medzinárodne uznávané certifikáty

umožniť čo najviac študentom absolvovať skúšky, ktoré im otvoria brány na čínske univerzity a výmenné pobyty

Spolupráca s čínskymi univerzitami

zameraná na konkrétne projekty a budovanie zmiešaných výskumných tímov

Knižnica

množstvo učebných materiálov, filmov, kníh – všetko pre vás, všetko v originálnej verzii

Konzultácie

týkajúce sa vzdelania, kultúry, možností spolupráce, výmenných pobytov

 

Akcie

Naša lokácia