14. mája 2021 mali na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici významný deň. V slávnostnej atmosfére si vysvedčenia po úspešnom absolvovaní piateho ročníka experimentálneho overovania slovensko–čínskeho štúdia prevzalo 28 študentov. Sú to priekopníci slovensko–čínskeho gymnaziálneho štúdia, ktorí s odvahou a nasadením absolvovali náročné experimentálne štúdium, počas ktorého preukázali svoje kvality aj na medzinárodných fórach (Čínske mosty, účasť na konferenciách,...)

Slávnostnej udalosti sa pri dodržaní platných protipandemických opatrení zúčastnili aj zástupcovia gestora tohto štúdia – riaditelia Konfuciovho inštitútu pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave  - Ing. Ľuboslav Štora a prof. Han Zhingang. Cez telemost sa absolventom prihovorili z Číny aj bývalý riaditeľ Konfuciovho inštitútu pri STU prof. Li Qinfeng a bývalý vedúci metodik výučby čínskeho jazyka na Gymnáziu Mikuláša Kováča doc. Wang Yeqi, PhD.

Absolventom tohto štúdia sa otvárajú nebývalé perspektívy na trhu práce a uplatnenia sa v multikultúrnom celosvetovom kontexte. S týmto poznaním a uvedomením si tejto pridanej hodnoty štúdia na Gymnáziu Mikuláša Kováča sa mladí maturanti poďakovali všetkým zainteresovaným inštitúciám, pedagógom a lektorom za to, že ich „zdvihli  dosť vysoko, aby dovideli ponad Čínsky múr.“