V dňoch 3.- 4. júna 2022 sa konalo odborné podujatie Šmiralove dni akupunktúry – Medzinárodný odborný seminár. Podujatie sa konalo v Moravanoch pri Piešťanoch a bolo organizované spoločne so Slovenskou lekárskou komorou, Slovenskou lekárskou spoločnosťou a Ústavom tradičnej čínskej medicíny a akupunktúry Lekárskej fakulty SZU.  Hlavný sponzor uvedeného podujatia bol Konfuciov inštitút v Bratislave, ktorý bol prezentovaný aj v propagačných materiáloch. 

Doc. MUDr. Jozef Šmiral, CSc. je nestor akupunktúry  na Slovensku, ktorý položil jej základ a zabezpečil svojim pričinením a rozsiahlymi aktivitami jej legislatívne upevnenie v klinickej praxi, ako samostatného špecializačného odboru akupunktúry, a tým aj jasné smerovanie do budúcnosti. Celkovo odznelo 22 prednášok a aj diskusia bola bohatá.  

Semináru sa zúčastnilo 64 účastníkov, vrátane účastníkov z ČR a bolo vyznamenaných niekoľko kolegov za dosiahnuté výsledky vo svojej práci.  

Vynikajúce bolo 3-hodinové vystúpenie majstra Wang Yingshen v praktických ukážkach Qi gongu, pričom sa aktívne do cvičenia zapojili aj účastníci seminára, ktorí tak mohli pocítiť na  vlastnej koži, čo toto cvičenie znamená pre organizmus.