27. mája 2023 sa uskutočnil 22. ročník súťaže „Chinese bridge“, resp. „Čínsky
most“ pre študentov vysokých škôl a 16. ročník pre študentov stredných škôl. Jedná sa
o vedomostnú súťaž z čínskeho jazyka, ktorá sa konala na Slovensku v Bratislave.

Súťaž zastrešuje Čínske centrum pre výmenu a spoluprácu cudzích jazykov
a organizuje ju Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky na Slovensku a Konfuciov inštitút
v Bratislave. V úvode sa prihovoril k všetkých prítomným pán Veľvyslec ČĽR v Slovenskej
republike, Sun Lijie a slávnostne zahájil Čínsky most. Za Konfuciov inštitút v Bratislave, v úvodnej
reči sa prihovoril p. Ľuboslav Štora – riaditeľ KIB a p. Han Zhigang – čínsky riaditeľ KIB.

Do súťaže sa zapojilo celkovo 7 súťažiacich z dvoch Konfuciovych inštitútov, dvoch
univerzít a jednej strednej školy na Slovensku. Pri veľkej konkurencii získal prvú cenu v skupine
VŠ Matúš Riečan z Univerzity Mateja Bela a v skupine SŠ Emma Máčaiová z Gymnázia Mikuláša
Kováča v Banskej Bystrici.

Čínsky most 1

Čínsky most 2

Čínsky most 3

J.E. Sun Lijie – čínsky veľvyslanec v SR

Čínsky most 4

P. Ľuboslav Štora – riaditeľ Konfuciovho inštitútu v Bratislave

Víťazi vysokých škôl

Víťazi vysokých škôl

Víťazi stredných škôl