Dňa 23. júna 2023 sme oslávili spoločne s priateľmi Konfuciovho inštitútu čínsky sviatok Dračie lode.Tohto zaujímavého a príjemného podujatia sa plavbou po Dunaji na lodi Harmónia zúčastnilizástupcovia čínskeho veľvyslanectva v SR s J.E. pánom SUN Lijie, zástupcovia škôl, politického a kultúrneho života, študenti a ďalší hostia. V príjemnej atmosfére sme sa plavili na Devín a späť,pričom všetci zúčastnení ochutnali čínsku kuchyňu a deti si mohli precvičiť písanie čínskych znakov,ako aj kreslenie a porozprávať sa s čínskymi lektormi.