Konfuciov inštitút - logoDňa 22.6.2023 sa uskutočnilo milé pracovné stretnutie s Mgr. Michaelou
Frydrychovou, z Oddelenia medzinárodných vzťahov pri Technickej univerzite
v Ostrave. P. Frydrychová je riaditeľka Konfuciovej triedy v Olomouci a pri
rokovaní sme si vzájomne vymenili skúsenosti s usporiadavaním a organizovaním akcií v Konfuciovom
inštitúte v Bratislave, systéme výučby, zabezpečovaní čínskych lektorov atď.
Za Konfuciov inštitút v Bratislave sa rokovania zúčastnili prof. Han Zhigang a Ing. Alena Malíčková.
Veríme, že aj v budúcnosti bude naša spolupráca a výmena skúseností obohatením pri našej
obojstrannej spolupráci.

Rokovanie s riaditeľkou Konfuciovej triedy v Olomouci