Podvečer 13. októbra 2023 sme zorganizovali a oslávili Deň Konfuciových inštitútov, ktorý sa oslavuje
v celom svete. Okrem čínskeho a slovenského riaditeľa KIB, sa akcie zúčastnili aj zástupcovia čínskeho
veľvyslanectva, na čele s veľvyslancom ČĽR v SR, J.E. , CAI Ge, prorektor STU Štefan Stanko a ďalší
významní hostia. Uvítacie príhovory mali riaditeľ KIB, p. Ľuboslav Štora, ktorý predstavil poslanie
a aktivity inštitútu a p. CAI Ge vyzdvihol KIB, ako významnú inštitúciu, ktorá sa podieľa na vzájomnej
výmene kultúrnych aktivít, ako aj pri vzájomnom porozumení medzi obidvomi krajinami.
Podujatie po príhovoroch pokračovalo kultúrnym vystúpením čínskych a slovenských umelcov
a záverečnou recepciou.